ΠΟΣΕ-ΙΚΑ ETAM

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ

pose newspaper<

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία Αρχείο Νόμων

Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους    (08/08/2007)

Ν. 3586/07 Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης    (10/07/2007)

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημόσιους υπαλλήλους βάσει του   νέου Υπαλληλικού Κώδικα   (14/05/2007)

Αιτήσεις μετατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.69 & 70 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα   (07/05/2007)

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα -  Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων – Μονιμοποίηση    (26/03/2007)

Εγκύκλιος για τον Υπαλληλικό Κώδικα   (15/02/2007)

Ν. 3528/07  Νέος Υπαλληλικός Κώδικας   (09/02/2007)

Ν. 3389/05  Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα   (22/09/2005)

Ν. 3320/2005  Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του δημοσίου και των Ν.Π του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ   (23/02/2005)

Ν. 3260/04  Ρυθμίσεις του Συστήματος Προσλήψεων και Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης   (06/08/2004)

Ν. 3232/04  Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις   (12/02/2004)

Ν. 3029/02  Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης   (11/07/2002)

Ν. 2889/01  Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας   (02/03/2001)

Ν. 2738/99  Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο   (09/11/1999)

Ν. 2685  Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας    (18/02/1999)

Ν. 2084/92  Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης   (07/10/1992)

Ν. 1568/85  Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων   (18/10/1985)

Επικοινωνία με την ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ

Στουρνάρη 30, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 21052468222105243714
FAX: 2105227466
Email : poseika@otenet.gr 
www.poseika.gr